iBegins
 

Tags: code cùng chuyên mục

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây code cùng chuyên mục
Bài viết liên quan cho WordPress Flatsome dùng code
Bài viết liên quan cho WordPress Flatsome dùng code
Flatsome trong bài viết không có phần bài viết liên quan, bạn phải sử dụng plugin để tạo ra bài viết liên quan của Flatsome. Nay mình sẽ hướng dẫn bạn cách thêm bài viết liên quan bằng code để tránh việc cài đặt nhiều plugin cho Theme Web...
Wordpress
Code hiển thị bài viết cùng chuyên mục WordPress
Code hiển thị bài viết cùng chuyên mục WordPress
[php]<?php /* * Code hiển thị bài viết liên quan trong cùng 1 category * Code by ibegins.net */ $cate = get_the_category(get_the_ID()); if ($cate){ $cate_id = array(); foreach( $cate as $individual_category ) $cate_id[] = $individual_category->term_id; $args =...
Wordpress