iBegins
 

Học lập trình website tại Hải Phòng giá rẻ

Khoá học lập trình html & css & JAVASCRIPT / JQUERY, PHP & MySQL, WordPress Code được chia làm 12 buổi, cầm tay chỉ học thực hành trực tiếp.
——————-
=> HTML + CSS + JAVASCRIPT / JQUERY
1. Cấu trúc thẻ html, quan hệ giữa các thẻ html, cấu trúc file html.
2. Các thẻ html cơ bản, thuộc tính đi kèm thẻ html, xem website trên trình duyệt.
3. Css cơ bản, chèn css vào html, các thuộc tính css.
4. Responsive trong css, đơn vị đo lường trong css, thư viện css.
5. Dàn trang tin tức bằng html và css (form đăng nhập).
6. Dàn trang tin tức bằng html và css (form đăng ký).
7. Dàn trang tin tức bằng html và css (trang chủ bảng tin).
8. Dàn trang tin tức bằng html và css (trang quản lý bài viết).
9. Chèn js vào file html, cửa sổ console, biến trong js
10. Câu lệnh if…else, vòng lặp for, while
11. Xử lí chuỗi, mảng, đối tượng
12. Sử dụng jquery
13. Thực hành js và jquery (xử lý form đăng nhập)
14. Thực hành js và jquery (xử lý form đăng ký)
15. Thực hành js và jquery (xử lý trang quản lý bài viết)
16. Thực hành js và jquery (xử lý trang quản lý bài viết (tiếp theo))
——————-
=> PHP + MySQL
17. Lưu trữ dữ liệu bằng mysql
18. Biến, hàm, câu lệnh điều kiện, vòng lặp trong php
19. Hướng đối tượng trong php, viết model tương tác database mysql
20. Lấy dữ liệu người dùng, thêm xoá sửa lấy dữ liệu từ database mysql
21. Thực hành đăng ký thành viên, đăng nhập, đăng xuất
22. Thực hành quản lý sản phẩm
23. Thực hành quản lý sản phẩm (tiếp theo)
23. Thực hành quản lý đơn hàng.
——————-
Yêu cầu khoá học: Học viên có đam mê về công nghệ, đặc biệt là lập trình website. Tư duy logic tốt.
Học phí: 4,500,000đ / 1 tháng.
Thời gian học: 3 buổi / 1 tuần, mỗi buổi học kéo dài 2 giờ 00 phút
——————-
Học viên có thể tách khóa học để giảm chi phí khóa học.
1, HTML & CSS & JAVASCRIPT / JQUERY : 2,000,000đ / tháng
2, PHP + MySQL : 2,000,000đ / tháng
3, WordPress Code ( Khóa này học viên cần biết code PHP ) : 2,000,000đ / tháng
——————-
Hình thức & thời gian thanh toán học phí: Học viên thanh toán toàn bộ học phí ngay khi bắt đầu khoá học bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.
——————-
Cam kết sau khoá học: Học viên đã thành thạo HTML, CSS, JAVASCRIPT / JQUERY


Liên hệ :

Facebook: https://www.facebook.com/tvtoske

Zalo/SĐT: 0965218696

Ngày 2 Tháng Sáu, 2019 ( 681 )

Tagged with: , , ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.