iBegins
 

Tags: wordpress sitemap không plugin

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây wordpress sitemap không plugin
Tạo file sitemap không cần dùng Plugin cho WordPress
Tạo file sitemap không cần dùng Plugin cho WordPress
Chào bạn nhé, hôm nay mình hướng dẫn bạn cách tạo sitemap không cần dùng plugin. Tớ có đoạn code sau: [php]<?php /* * Template Name: Sitemap */</pre> header("Content-type: text/xml"); echo '<?xml version="1.0"...
Wordpress