iBegins
 

Tags: sitemap không plugin cho wordpress

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây sitemap không plugin cho wordpress
Tạo file sitemap không cần dùng Plugin cho WordPress
Tạo file sitemap không cần dùng Plugin cho WordPress
Chào bạn nhé, hôm nay mình hướng dẫn bạn cách tạo sitemap không cần dùng plugin. Tớ có đoạn code sau: [php]<?php /* * Template Name: Sitemap */</pre> header("Content-type: text/xml"); echo '<?xml version="1.0"...
Wordpress