iBegins
 

Tags: plugin sitemap

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây plugin sitemap
Tạo file sitemap không cần dùng Plugin cho WordPress
Tạo file sitemap không cần dùng Plugin cho WordPress
Chào bạn nhé, hôm nay mình hướng dẫn bạn cách tạo sitemap không cần dùng plugin. Tớ có đoạn code sau: [php]<?php /* * Template Name: Sitemap */</pre> header("Content-type: text/xml"); echo '<?xml version="1.0"...
Wordpress