iBegins
 

Tags: fllter author post

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây fllter author post
Thêm code filter author cho all post type WordPress
Thêm code filter author cho all post type WordPress
Thêm code filterbộ lọc trong wp-admin author cho all post type Wordpress, bạn mở file Functions.php của theme ra rồi copy đoạn code filter này vào, sau đó lưu và test thử nhé. [php] function rudr_filter_by_the_author() { $params = array( 'name' => 'author',...
Wordpress