iBegins
 

Tags: code thêm bộ lọc wp-admin

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây code thêm bộ lọc wp-admin
Thêm bộ lọc filter danh mục category wp-admin WordPress
Thêm bộ lọc filter danh mục category wp-admin WordPress
Thêm bộ lọc filter danh mục category wp-admin Wordpress, bạn gắn code functions vào functions.php của theme wordpress. Khi cho code này vào nó sẽ hiện toàn bộ cho tất cả post type. Dưới đây là code: [php]<span...
Wordpress
Share code filter cho post meta key và meta value WordPress
Share code filter cho post meta key và meta value WordPress
Share code filter bộ lọc trong wp-admin cho post meta key và meta value Wordpress, code dưới nay tôi copy từ một trang của nước ngoài, bạn copy đoạn code dưới dán vào Functions.php rồi chỉnh sửa như sau. [php] function wisdom_filter_tracked_plugins() { ...
Wordpress
Thêm code filter author cho all post type WordPress
Thêm code filter author cho all post type WordPress
Thêm code filterbộ lọc trong wp-admin author cho all post type Wordpress, bạn mở file Functions.php của theme ra rồi copy đoạn code filter này vào, sau đó lưu và test thử nhé. [php] function rudr_filter_by_the_author() { $params = array( 'name' =&gt; 'author',...
Wordpress