iBegins
 

Tags: code filter post author

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây code filter post author
Thêm bộ lọc filter danh mục category wp-admin WordPress
Thêm bộ lọc filter danh mục category wp-admin WordPress
Thêm bộ lọc filter danh mục category wp-admin Wordpress, bạn gắn code functions vào functions.php của theme wordpress. Khi cho code này vào nó sẽ hiện toàn bộ cho tất cả post type. Dưới đây là code: [php]<span...
Wordpress
Thêm code filter author cho all post type WordPress
Thêm code filter author cho all post type WordPress
Thêm code filterbộ lọc trong wp-admin author cho all post type Wordpress, bạn mở file Functions.php của theme ra rồi copy đoạn code filter này vào, sau đó lưu và test thử nhé. [php] function rudr_filter_by_the_author() { $params = array( 'name' =&gt; 'author',...
Wordpress