iBegins
 

Tags: CNTT

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây CNTT
Hệ thống chấm điểm công dân Trung Quốc sắp “soi” đến phát ngôn trên mạng
Hệ thống chấm điểm công dân Trung Quốc sắp “soi” đến phát ngôn trên mạng
Xếp hạng công dân tại thành phố Vinh Thành (Trung Quốc) Khi các khu vực tại Trung Quốc bắt đầu thực hiện cái gọi là hệ thống chấm điểm công dân, một số người phải chịu hậu quả nặng nề vì điểm số thấp. Theo SCMP, dự thảo...
News CNTT