iBegins
 

Tags: archive wordpress code

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây archive wordpress code
Code sắp xếp danh mục theo thứ tự abc-xyz cho wordpress
Code sắp xếp danh mục theo thứ tự abc-xyz cho wordpress
Trước tiên bạn mở code functions của bạn lên và gắn code sau vào để thực hiện yêu cầu. Code dưới đây để sắp xếp các danh mục theo archive php của wordpress [php] add_action( 'pre_get_posts', 'my_change_sort_order'); function...
Wordpress