iBegins
 

Share code form tìm kiếm hàng hóa order taobao
Share code form tìm kiếm hàng hóa order taobao
Rất nhiều bên sử dụng cho website php thuần, nay mình chia sẻ cho bạn code form tìm kiếm nguồn hàng order trung quốc tại các trang như: taobao, 1688, tmall Đầu tiên bạn tạo một file php timkiem.php với đoạn code như sau ngang hàng với...
Lập Trình PHP
Code chuyển chữ in hoa sang chữ thường PHP
Code chuyển chữ in hoa sang chữ thường PHP
convert the string to lowercase, calculate the string length, get the first letter of the string, convert the first letter to uppercase, get the rest of the string, return the string converted to sentence case. Chuyển toàn bộ chữ in hoa thành chữ thường và viết hoa chữ cái...
Share Code