iBegins
 

Functions thay đổi chữ “select options” woocommerce WordPress
Functions thay đổi chữ “select options” woocommerce WordPress
Với phiên bản Tiếng Anh thì chữ là " Select options " với phiên bản Tiếng Việt " Lựa chọn các tùy chọn " Khi đã gắn code thay đổi   Lúc chưa gắn code Vậy để thay nó chúng tôi sẽ dùng một đoạn Functions sau để thay đổi...
Wordpress
Code xóa /category/ url danh mục WordPress
Code xóa /category/ url danh mục WordPress
Cách để xóa đường dẫn danh mục hay chuyên mục có chữ /category/ trên đường dẫn website sử dụng wordpress, các bạn chỉ cần làm như sau ? Nếu trường hợp code trên không hoạt động thì có thể do WordPress đang cache đang cache cấu trúc...
Wordpress
Chuyển hướng lỗi 404 về trang chủ WordPress
Chuyển hướng lỗi 404 về trang chủ WordPress
Dưới đây là một đoạn code để chuyển hướng trang 404 về trang chủ hoặc về bất kỳ một liên kết nào trong website. [php] if( !function_exists('redirect_404_to_homepage') ){ add_action( 'template_redirect', 'redirect_404_to_homepage' ); function...
Wordpress