iBegins
 

Share code ẩn hiện checkbox javascript cho website
Share code ẩn hiện checkbox javascript cho website
[php]<script type="text/javascript"> function ShowHideDiv(chkPassport) { var dvPassport = document.getElementById("dvPassport"); dvPassport.style.display = chkPassport.checked ? "block" : "none"; } </script> <label...
Share Code
Code nhúng chỉ dẫn đường google map vào website
Code nhúng chỉ dẫn đường google map vào website
[php] <form method="get" action="https://www.google.com/maps" target="mapframe"> Điểm bắt đầu : <input name="saddr" type="text" id="saddr"> <input name="output" type="hidden"...
Share Code
Share code filter seach post_type by post wordpress
Share code filter seach post_type by post wordpress
[php]add_filter( 'pre_get_posts', 'tgm_io_cpt_search' ); /** * This function modifies the main WordPress query to include an array of * post types instead of the default 'post' post type. * * @param object $query The original query. * @return object $query The amended query. ...
Wordpress
Miễn phí 250+ giao diện landing pages 2018
Miễn phí 250+ giao diện landing pages 2018
Với 250+ giao diện landing pages templates cực đẹp 2018 miễn phí HTML5 + CSS3 Click để chuyển trang dễ dàng hơn : CHUYỂN TRANG
Share Code
Hướng dẫn cài đặt nền tảng chat live trực tiếp facebook
Hướng dẫn cài đặt nền tảng chat live trực tiếp facebook
Bước 1 : Bạn truy cập vào Cài đặt của fanpages của các bạn rồi click vào Nền tảng Messenger Kéo xuống phần dưới có : Miền được đưa vào danh sách hợp lệ Bạn điền tên miền của bạn vào có http:// Bước 2 : Thiết lập...
Thủ Thuật
Share code bài viết cùng chuyên mục,  taxonomy, category – WordPress
Share code bài viết cùng chuyên mục, taxonomy, category – WordPress
[php]$post_terms = wp_get_object_terms($post->ID, 'ten_category', array('fields'=>'ids')); $post_id = $post->ID; $args = array( 'post_type' => 'post', 'tax_query' => array( array( 'taxonomy' => 'ten_category', 'field' => 'id', 'terms' => $post_terms, ...
Wordpress
6 Cách Seo Web hiệu quả và nhanh chóng tăng thứ hạng cho website
6 Cách Seo Web hiệu quả và nhanh chóng tăng thứ hạng cho website
Search Engine Optimization( SEO) luôn luôn thay đổi. Thay đổi thuật toán của Google đôi khi có nghĩa là viết lại toàn bộ chiến lược SEO của bạn lại từ đầu. Mặc dù mục tiêu thì luôn là như nhau (để trang web của bạn được đứng trên...
SEO Google
Code Ẩn Các Menu Admin – WordPress
Code Ẩn Các Menu Admin – WordPress
Ẩn menu dạng file đuôi .php [php] function remove_menus(){ remove_menu_page( 'index.php' ); //Dashboard remove_menu_page( 'edit.php' ); //Posts remove_menu_page( 'upload.php' ); //Media remove_menu_page( 'edit.php?post_type=page' ); //Pages remove_menu_page( 'edit-comments.php'...
Wordpress
Xắp xếp thứ tự hiển thị category và taxonomies – WordPress
Xắp xếp thứ tự hiển thị category và taxonomies – WordPress
[php] $argv = array( 'orderby' => 'term_order', 'hide_empty' => false ); get_terms('category', $argv); [/php] Bạn có sẵn rồi bạn có thể thêm 'orderby' => 'term_order' để nó hiển thị theo thứ tự đăng. 2. Bạn có thể cài plugin Category Order and...
Wordpress